Week tegen de eenzaamheid 2016. Een maatje om samen leuke dingen mee te doen. Voorkomt of verhelpt dat eenzaamheid? Sociale contacten zijn belangrijk.