Cliëntenraden

De cliëntenraden behartigen de algemene belangen van de cliënten van Warmande.

Samenstelling Cliëntenraad Oostburg
Voorzitter: Vacant
Leden:
Dhr. E. van Essen
Mw. M. Boussen

Cliëntenraad Sluis zoekt leden.
Voorzitter:  Vacant
Leden: Vacant

Samenstelling Cliëntenraad Breskens
Voorzitter:  Mw. A Vergouwe-Malkus
Leden:
Dhr. W. Morel
Dhr. W. de Zeeuw
Mw. S. Van Vliet
Mw. E. de Koeijer

De lokale cliëntenraden Breskens, Oostburg en Sluis vormen de Centrale Cliëntenraad.
Voor de Centrale Cliëntenraad is een onafhankelijk voorzitter aangesteld. Dit is dhr. J. Schaalje.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ondersteuner voor de cliëntenraden Mirthe Bolleman per e-mail clientenraden@warmande.nl