Zeeuwse Zorgschakels

Warmande is ketenpartner van de Zeeuwse Zorgschakels.
Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een goede samenhang in ketenzorg. De stichting wordt gedragen door nagenoeg alle zorgaanbieders in  Zeeland.

Binnen de stichting zijn ketenzorgprogramma’s voor dementie ondergebracht. Vanuit de stichting ondersteunen en begeleiden casemanagers in nauwe samenwerking met huisartsen mensen met (een vermoeden van) een diagnose dementie.

Naast de ketens dementie en het casemanagement heeft de stichting nog andere ketens en samenwerkingsprojecten in haar pakket. Palliatieve zorg en CVA-zorg zijn ook belangrijke onderdelen waar de stichting zich in verdiept en hulp voor kan bieden.

 

Knipsel

www.zeeuwsezorgschakels.nl