Privacy

Cookies

Warmande verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn niet herleidbaar tot individuele personen. Warmande gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen. Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft.
Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een ‘cookie’ op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Op de internetsite van Warmande treft u links aan naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. Hoewel deze met zorg zijn geselecteerd, draagt Warmande geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de manier waarop die organisaties met uw gegevens omgaan.