Regioplan GoedLeven

GoedLeven realiseert betere zorg, behoud van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-Vlaanderen, door middel van een integrale populatiegebonden aanpak.

Hoe? Door beter af te stemmen. Tussen bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD, huisartsen, medisch specialisten en verzekeraar. Over nulde, eerste en tweede lijn heen. En zo nodig door samen te werken. GoedLeven is een platform waarin ook samenwerkingsprojecten worden gedraaid. Dat doen we stap voor stap, zoals alles binnen GoedLeven. Klein beginnen.

 

logo_goedleven

Lees meer op : http://www.goedleven.nl/