(Para)medisch expertise centrum

Wat is het (para)medisch expertise centrum?

De kracht van het expertise centrum bestaat uit het samenwerken van verschillende disciplines. Deze bestaan uit: fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, vaktherapie, diëtetiek, Psycholoog, Verpleegkundig Specialisten en Specialist ouderengeneeskunde.
Wij leveren gespecialiseerde zorg aan volwassenen en ouderen zowel binnen als buiten Warmande.
Wanneer u één of meerdere van eerdergenoemde disciplines nodig heeft, kunt u meer info vinden op de desbetreffende links hieronder.