Specialist ouderengeneeskunde

Een Specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Specialisten ouderengeneeskunde zijn net zoals andere specialisten officieel geregistreerd.

Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen patiënten door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie. Een specialist ouderengeneeskunde moet goed weten wat voor ingrijpende gevolgen verschillende medicijnen op elkaar kunnen hebben.

De klachten van de patiënten van de specialist ouderengeneeskunde lopen erg uiteen. De meeste patiënten zijn ouderen. Maar ook jonge mensen komen soms in een verpleeghuis terecht, voor revalidatie of omdat ze een chronische ziekte hebben.

Het is voor een Specialist ouderengeneeskunde belangrijk, dat hij goed kan luisteren en geduldig is. Voor zijn advies kijkt de specialist ouderengeneeskunde niet alleen naar de ziekte(n), maar óók naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven van de patiënt en zijn omgeving. Welke mogelijkheden zijn er om zo veel mogelijk uit het leven te blijven halen? Er is veel aandacht voor de kwaliteit van het leven van de patiënt.

Waar dat mogelijk is, overlegt de Specialist ouderengeneeskunde met de patiënt over de langere termijn. Hoe zal de ziekte zich ontwikkelen? Wat is de beste manier voor de patiënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? De specialist ouderengeneeskunde biedt een luisterend oor, geeft deskundig advies en respecteert de wensen van de patiënt.

Het werkterrein van de Specialist ouderengeneeskunde
De Specialist ouderengeneeskunde probeert de kwaliteit van het leven van ouderen en chronisch zieken te behouden of te verbeteren. Hij werkt in een verpleeg- of verzorgingshuis, in de eerstelijnszorg of in het ziekenhuis.

Specialisten ouderengeneeskunde zijn deskundig en ervaren in het verlenen van terminale en palliatieve zorg. Maar zij verlenen bijvoorbeeld ook medische zorg aan ouderen die moeten revalideren. Specialisten ouderengeneeskunde werken niet alleen met ouderen. Ze behandelen ook jongere patiënten met vergelijkbare complexe aandoeningen.

In het verpleeghuis
Het grootste deel van de tijd is de specialist ouderengeneeskunde op de afdeling te vinden. Hij verricht medisch onderzoek en onderzoekt ook de behoefte aan paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie). Bovendien schakelt hij medische specialisten in voor advies en ondersteuning bij de behandeling. De Specialist ouderengeneeskunde heeft intensief contact met de familie van de patiënt.

De meeste mensen verblijven langere tijd  in een verpleeghuis. De specialist ouderengeneeskunde kent ze dus vaak langere tijd en bouwt daardoor een band met ze op. Hij krijgt ook te maken met verdrietige situaties, zoals sterfgevallen. Een belangrijke taak is daarom het begeleiden van een sterfbed en goede terminale zorg bieden. Daar krijg je als specialist ouderengeneeskunde ook veel voor terug: persoonlijk contact met patiënten en hun familie en een hechte werksfeer met collega’s.

Buiten het verpleeghuis
Steeds meer mensen met een complexe zorgbehoefte wonen thuis. Ook de thuiswonende ouderen hebben behandelvragen, die passen bij het vakgebied van de Specialist ouderengeneeskunde. De Specialist ouderengeneeskunde ziet deze patiënten bijvoorbeeld tijdens een vast spreekuur in de huisartsenpraktijk of een huisbezoek. In bovengenoemde gevallen blijft de huisarts vaak de hoofdbehandelaar van de patiënt en heeft de specialist ouderengeneeskunde een consultfunctie.

Bij Warmande mag de patiënt zelf contact opnemen met de specialist ouderengeneeskunde voor een consult, die overlegt altijd eerst met de huisarts. Of de Specialist ouderengeneeskunde krijgt een verwijzing van de huisarts of medisch specialist. Aan deze consulten zijn  geen kosten aan verbonden.

De Specialist ouderengeneeskunde van Warmande  is aangesloten bij de ketenzorg Dementie en het ParkinsonNet. Binnen de verzorgingshuizen van Warmande neemt de Specialist ouderengeneeskunde deel aan de  multidisciplinair overleggen over de cliënt. Indien wenselijk wordt achteraf een gesprek gehouden met de cliënt, zijn naaste en eventueel  betrokken disciplines.

Op verzoek van de notaris of -vertegenwoordigers  van de cliënt worden beoordelingen verricht in het kader van testament, onder bewindstelling of volmacht. Hieraan zijn wel kosten verbonden, de beoordelingen vinden uiterlijk zes weken na de aanvraag plaats.