Diëtetiek

Wat iemand kan, mag of moet eten is lang niet altijd vanzelfsprekend. Als voeding of eten problemen geeft, helpt onze diëtist u graag op weg met een persoonlijk advies.

Wat kan onze diëtist voor u betekenen?

Heeft u of ervaart u problemen met onverwacht gewichtsverlies, overgewicht, of moeilijkheden met kauwen of slikken of problemen met voeding door allergieën, diabetes, hart- en vaatziekten of maag- en darmproblemen. Onze diëtist is gespecialiseerd in de problemen die ouderen ondervinden met eten en drinken. 

Het doel van de behandeling bij de diëtist is om een zo optimaal mogelijk voedingspatroon te bereiken, passende bij de leefstijl van de patiënt. De behandeling is vaak een specialistisch onderdeel van een multidisciplinaire benadering.

Specialisaties

Door scholing en intervisie is de diëtist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van vocht en voeding, met name gericht op de cliënten in de ouderenzorg. Ook is de diëtist  aangesloten bij ParkinsonNet waardoor er  veel kennis en ervaring beschikbaar is.

Hoe komt u terecht bij de diëtist van Warmande?

Er is binnen Warmande één diëtist werkzaam. Zij is aanwezig op donderdag en werkt vanuit Woonzorgcentrum Stelle in Oostburg. Het is ook mogelijk om een afspraak bij u thuis te maken.
Voor behandeling in de eerste lijn, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Vergoeding basisverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Om precies te zijn krijgt u een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.

De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing.

Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud.

In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Er geldt hierbij wel een voorwaarde:

In de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ en de Friesland, staan directe toelating niet toe. Er is dan een voorschrift van een arts vereist.