Dagbesteding

De dagbesteding is een dienst van Warmande die zich richt op kwetsbare ouderen en op mensen met een lichamelijke, psychische en/of sociale beperking. Het uitgangspunt van Dagbesteding is dat cliënten met een Psychogeriatrische en/of Somatische grondslag dankzij deze ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door overdag meerdere dagen per week deel te nemen aan de dagbesteding. Door middel van het aanbieden van een vast dagprogramma wordt de cliënten structuur geboden. Daarnaast kan de mantelzorg worden ontlast.

Bij Warmande is zelfredzaamheid en mensgerichte zorg een belangrijk uitgangspunt. Voor alle zorgverlening geldt dat we zelfstandigheid willen bevorderen of zo lang als mogelijk in stand willen houden. In samenspraak met de cliënt wordt gekeken naar een dagbesteding die door de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geïndiceerd is.

Dit kan zijn : Reguliere Dagbesteding en Gespecialiseerde Dagbesteding.

Reguliere Dagbesteding
Cliënten brengen meerdere dagen (afhankelijk van de indicatie) de dag door op de Reguliere Dagbesteding. De Dagbesteding staat in het teken van zinvolle en vooral leuke activiteiten met een vaste structuur. De cliënten kunnen op een aparte huiskamer de dag doorbrengen maar sluiten ook regelmatig aan bij algemene activiteiten in de desbetreffende huizen worden georganiseerd. De begeleiding van deze doelgroep wordt geboden door de activiteitenbegeleiders van Warmande met ondersteuning van vrijwilligers. De activiteiten worden aangepast aan de wensen van de cliënt en de mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan wandelen, knutselen, spelletjes doen, zingen, gymnastiek, puzzelen, etc. Af en toe wordt een gezellig dagje uit georganiseerd. Op deze manier heeft de cliënt een gezellige en zinvolle dagbesteding.

Gespecialiseerde Dagbesteding
Gespecialiseerde Dagbesteding wordt meerdere dagen (afhankelijk van de indicatie) aangeboden op locatie de Stelle. Deze dagbesteding is gericht op ouderen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie en/of cliënten met lichamelijke aandoeningen. Het doel van de Gespecialiseerde Dagbesteding is het behoud van het huidige functioneren door het aanbieden van een vaste structuur en dagelijkse activiteiten zoals cliënten die thuis gewoon zijn. De activiteiten worden aangepast aan de wensen van de cliënt en de mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan wandelen, knutselen, spelletjes doen, zingen, gymnastiek, puzzelen, koken, huishoudelijke activiteiten, tuinieren, etc.  Cliënten die een bezoek brengen aan de Gespecialiseerde Dagbesteding beschikken over een zorg-, leef- en behandelplan. Deze wordt tijdens het Multidisciplinaire Overleg (MDO) besproken met o.a. fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Tijdens deelname kan de cliënt behandeld worden door het multidisciplinaire team afhankelijk van de aandoening van de cliënt en diens ziektekostenverzekering.  De huisarts van de cliënt blijft verantwoordelijk voor de medische zorg. De Specialist Ouderengeneeskunde kan hier een adviserende taak in hebben.  De begeleiding van deze groep cliënten wordt geboden door deskundige Verzorgenden. De Gespecialiseerde Dagbesteding beschikt over twee ruimtes : één voor cliënten met een psychische beperking en één voor cliënten met een lichamelijke beperking. Tevens is er een ruimte om te rusten of te slapen tussen de middag.

Vervoer naar de Dagbesteding
Vanuit de WMO wordt een indicatie afgegeven voor vervoer of rolstoelvervoer. Afhankelijk van deze indicatie wordt in samenspraak met de cliënt het vervoer geregeld via Warmande.

Wilt u meer informatie over onze dagbesteding? Bekijk dan hier de folder van dagbesteding

Wilt u meer uitleg of een kijkje komen nemen, neem dan contact op met het Zorg Advies Bureau.