Woonzorgcentrum Stelle

Woonzorgcentrum Stelle biedt cliënten een veilige en vertrouwde omgeving waar zij alle aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. Stelle heeft drie afdelingen waar cliënten verblijven met psychogeriatrische en somatische aandoeningen. Vanuit woonzorgcentrum Stelle biedt Warmande ook zorg voor dementerende cliënten in woonzorgcentrum Rozenoord (Kolfweide en Kanonnestraat) in Sluis en woonzorgcentrum Hooge Platen (Boulevard) in Breskens. Tevens kunnen cliënten terecht in de Stelle voor dagbesteding. Door de vorm van het lage gebouw beschikt de Stelle over veilig afgesloten binnentuinen voor cliënten. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en werken vanuit onze visie waarbij de mens centraal staat. Zij bieden u de zorg en behandeling die u nodig heeft.

 

Voor wie?

Heeft u, uw partner of familielid langdurige verpleging, behandeling en verzorging nodig, die u in de thuissituatie niet (meer) voldoende kunt krijgen? Stelle is een woonzorgcentrum waar mensen met zowel lichamelijke als psychische stoornissen (dementie) vriendelijk worden opgevangen. De behandeling en verzorging gebeuren in nauwe samenspraak met u en uw mantelzorger. Samen zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen, daar gaat het om. Ook cliënten die kortdurende zorg nodig hebben zoals kortdurend eerstelijnsverblijf, palliatieve zorg of respijtzorg, kunnen terecht in woonzorgcentrum Stelle.

 

Hoe komt u bij ons terecht?

Om gebruik te maken van de diensten van woonzorgcentrum Stelle heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), van de zorgverzekeringswet (ZvW) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Aan de hand van uw indicatie bekijken we waar wij u de meest passende zorg kunnen bieden. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij ons Zorg Advies Bureau (ZAB).

 

Wie betaalt mijn zorg?

Afhankelijk van uw indicatie betaalt u al dan niet een eigen financiële bijdrage.  Meer informatie hierover kunt u krijgen bij ons Zorg Advies Bureau (ZAB).
Heeft u een Wmo-indicatie via de gemeente voor kortdurende opname (respijtzorg) dan betaalt de ziektekostenverzekering uw zorg. Hierbij wordt eerst uw eigen risico aangesproken.

 

snoezelen

 

Vragen

Heeft u meer informatie nodig? Bekijkt u dan hier de folder van Woonzorgcentrum Stelle.
Tevens kunt u contact opnemen met ons Zorg Advies Bureau via het telefoonnummer 011 7 – 459400 of via de mail:  zorgadvies@warmande.nl

 

Adres

Woonzorgcentrum Stelle
Veerhoeklaan 7
4501 AE Oostburg
T 0117 – 459400
F 0117 – 455393
M info@warmande.nl