Veelgestelde vragen

Wat is een zorgleveringsovereenkomst?

Ná de opname in één van de zorgcentra van Warmande krijgt de cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) een zorgleveringsovereenkomst aangeboden. Deze overeenkomst is een juridisch stuk waarin de rechten en plichten van de cliënt en Warmande beschreven staan.

De zorgadviseur van Warmande zal met de cliënt (of zijn/haar vertegenwoordiger) de zorgleveringsovereenkomst bespreken en de cliënt op de hoogte stellen van de huisregels en algemene afspraken betreffende zorg en behandeling.

Wie betaalt de zorg?

De kosten van opname en verblijf in een woonzorgcentrum worden voor een groot deel vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). Volgens een wettelijke regeling is men vanaf de eerste dag van opname een eigen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Hoeveel die bijdrage is, hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld aan de hand van een inkomensonderzoek. Wilt  meer informatie over uw eigen bijdrage aan de zorg, kijkt u dan op de website van het CAK : www.hetcak.nl

Tijdens uw opname betaalt u gewoon uw premie voor de ziektekostenverzekering. Ook de kosten voor kapper, pedicure en stomen van kleding zijn voor eigen rekening. Warmande vraagt in al haar woonzorgcentra een bijdrage in de waskosten, ontspanningskosten en administratiekosten.

 

 

Moet ik mijn ziektekostenverzekeringspremie betalen als ik verblijf in een van de zorgcentra van Warmande?

Ja, tijdens uw verblijf in een van onze woonzorgcentra betaalt u gewoon uw premie voor uw ziektekostenverzekering.

Wat is de Wet BOPZ?

Voor mensen die opgenomen worden met dementie of een andere psychische aandoening geldt de wet BOPZ (Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen). Deze wet biedt extra bescherming voor mensen die hun belangen niet meer zelf kunnen behartigen. In de wet zijn de rechten van de cliënt opgenomen. Vóór opname in een woonzorgcentrum van Warmande krijgt u een uitgebreide brochure van de Zorgadviseur. Klik hier voor meer informatie over de wet BOPZ.

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Klik hier voor meer informatie over de Wlz.

Wat is Zorgzwaartebekostiging (ZZP)

Iedere cliënt krijgt een zogenaamde ZZP-indicatie. De ZZP-indicatie bepaalt de hoeveelheid vergoede zorg die een cliënt krijgt. De indicatie wordt bepaald door het indicatieorgaan (CIZ). Een cliënt heeft recht op een gemiddeld aantal uur zorg per week.

Wilt u weten waar u recht op heeft volgens de Wet langdurige zorg?  Leest u dan de brochure van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Wat is een persoonlijk zorgleefplan?

Een medewerker van Warmande stelt samen met de cliënt een persoonlijk zorg-, leef- en behandelplan op alsmede een cliëntagenda, toegespitst op de ZZP-indicatie. Hierin staat de zorg omschreven die de cliënt ontvangt. Hierbij proberen de verzorgenden zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de individuele wensen van de cliënt zodat de eigen regie zoveel mogelijk behouden blijft. Wanneer een cliënt zijn gezondheid verandert kan het in bepaalde gevallen mogelijk zijn een andere ZZP-indicatie aan te vragen. Wij gaan hierover met u , uw naasten en overige betrokkenen in gesprek.

Wilt u meer weten over de zorgzwaartebekostiging? Alle actuele informatie leest u op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Wat is een ZZP-indicatie?

Een ZZP-indicatie geeft de hoeveelheid zorg aan die een cliënt nodig heeft. De indicatie wordt bepaald door het indicatieorgaan (CIZ). Hoe hoger een ZZP hoe meer zorg een cliënt per week kan krijgen.

Kan ik als ik niet in een zorgcentrum van Warmande woon toch gebruik maken van de zorg- en dienstverlening?

Wanneer u niet in een van de zorgcentra van Warmande woont, is het toch mogelijk om gebruik te maken van onze zorg- en dienstverlening. Warmande kan u in sommige gevallen vragen een basiszorgpakket af te nemen. Hiervoor worden vaste tarieven in rekening gebracht voor de geleverde zorg- en dienstverlening. Wilt u hier informatie over, afgestemd op uw wensen? Neemt u dan contact op met het Zorg Advies Bureau.

Hoe kan ik aanspraak maken op de Wet langdurige zorg?

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet, hebt u een indicatiebesluit nodig van het CIZ.

 

Hoe kan ik een appartement huren in Hooge Platen, Goedertijt en Burght?

Warmande is geen eigenaar van de huurwoningen. Voor informatie over huurprijzen en servicekosten kan contact worden opgenomen met Woongoed Zeeuws Vlaanderen. Uiteraard biedt Warmande hier aan de bewoners wel zorg- en welzijnsdiensten. In de royale huurappartementen is het mogelijk geheel zelfstandig te wonen en te genieten van optimale privacy.

Kan ik huurtoeslag krijgen voor een appartement in Hooge Platen, Goedertijt en Burght?

Bij het huren van een appartement kan een bewoner in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een woningconsulent van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kan u behulpzaam zijn bij het invullen en indienen van een aanvraag.

Welke arts kan ik raadplegen?

Tijdens uw verblijf in Woonzorgcentrum Stelle te Oostburg of op één van de verpleegunits in Sluis of Breskens (Kolfweide of Kanonnestraat te Rozenoord, Sluis of de Boulevard te Hooge Platen, Breskens), dan valt u voor medische behandeling onder de verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde, arts of Gespecialiseerd Verpleegkundige die werkzaam is in het team Behandeling van Warmande. Met uw toestemming schakelt het team Behandeling ook specialisten van het ziekenhuis in, zoals bijvoorbeeld een internist, neuroloog of huidarts.

De arts komt geregeld op de afdeling. Wilt u of uw familie een dokter spreken, dan kunt u dit via de leidinggevende kenbaar maken.

Buiten kantooruren is de dienstdoende arts van de Huisartsenpost West Zeeuws-Vlaanderen bereikbaar voor spoedgevallen.

Verblijft u op een andere afdeling in onze woonzorgcentra dan hierboven beschreven, dan behoudt u uw huisarts die nauw samenwerkt met het team Behandeling van Warmande.

Behoud ik mijn eigen huisarts?

In de meeste gevallen behoudt u ook na opname in een van de woonzorgcentra van Warmande uw eigen huisarts. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal u hiervan op de hoogte worden gesteld door een medewerker van het woonzorgcentrum waar u woont.

Biedt Warmande ook vakantieopvang?

Ja, Warmande heeft een zorghotel in Breskens genaamd Zorgappart. Hier kunt u een appartement huren met logies en ontbijt. Uitgebreide informatie over ons zorghotel vindt u op www.zorgappart.nl. Op deze website vindt u tevens informatie over de beschikbaarheid en kunt u online boeken.